PERSLUCHT EN NITROX VULREGLEMENT

Terug naar 232 Bar     Terug naar 300 Bar

BELANGRIJK !!

Naar aanleiding van diverse voorvallen met zelf schoongemaakte (Nitrox en/of Zuurstof) cilinders en/of afsluiters en het recente ongeval met zuurstof hanteren we VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID de volgende regels.

VULLEN MET LUCHT

1. Door u zelf gemonteerde cilinders worden niet gevuld
2. Lege cilinders worden eerst visueel geïnspecteerd en voorzien van nieuwe O-ring extra kosten bedragen € 5,00 exclusief vulling per cilinder
3. Demontage / montage van dubbel sets € 15,00 extra
4. Cilinders worden voorzien van DCE/SSI label

VULLEN MET NITROX TOT O2 < 36%

1. Cilinder dient jaarlijks visueel geïnspecteerd te zijn door DCE
2. Afsluiter dient per cilinderkeuring gereinigd te zijn door DCE
3. Uitsluitend door DCE gecontroleerde en van DCE/SSI label voorziene cilinders worden gevuld.
4. Kosten jaarlijkse visuele inspectie bedragen slechts € 5,00 exclusief vulling per cilinder
5. Demontage / montage van dubbelsets € 15,00 extra

VULLEN MIDDELS PARTIAL BLENDING (O2 > 36%)

1. Cilinder dient jaarlijks zuurstof schoon gemaakt te worden via DCE
2. Afsluiter dient jaarlijks zuurstof schoon gemaakt te worden door DCE
3. Uitsluitend door DCE gecontroleerde en van merkteken voorziene cilinders worden gevuld.
4. Kosten O2 schoonmaken per afsluiter € 15,00
5. Demontage / montage van dubbelsets € 15,00 extra
6. Verklaring O2 schoon dient vooraf te worden ingevuld

Wat krijgt U hiervoor terug ?
De goedkoopste Lucht en Nitrox vullingen uit de omgeving