Vullen van persluchtcilinders

Het hart van LW-450ons vulstation bestaat uit een L&W 450 Silent compressor, een bufferset van 200 liter extra schone lucht op 300 bar, een Nitrox Trimix – partieel blendsysteem, en een Nitrox/Trimix computergestuurd blendsysteem. Aan het systeem is een High Performance filtersysteem met continu luchtmeting toegevoegd. Dit staat borg voor een absoluut vetvrije ademlucht. Er kan niet alleen perslucht gevuld worden, ook EANx mengsels van 21% tot 100% zuurstof zijn mogelijk. Een afspraak maken om te vullen is niet nodig. We vullen zowel lucht als Nitrox tot 300bar
Bij Duikcentrum Eindhoven heb je niet langer een zuurstof schone cilinder nodig
Ben je in opleiding voor een Nitrox brevet breng dan een verklaring voorzien van naam, adres en telefoonnummer en een kopie van het brevet van je instructeur mee.
Wij nemen dan contact met hem/haar op en indien alles klopt vullen wij je cilinder met het voor je cursus gevraagde gasmengsel

BELANGRIJK !!
Naar aanleiding van diverse voorvallen met zelf schoongemaakte (Nitrox/Zuurstof) cilinders en/of afsluiters en het recente ongeval met zuurstof hanteren we VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID de volgende regels.

VULLEN MET LUCHT

1. Door u zelf gemonteerde cilinders worden niet gevuld.
2. Lege cilinders worden eerst visueel geïnspecteerd en voorzien van nieuwe O-ring extra kosten  bedragen € 5,00 exclusief vulling per cilinder
3. Demontage / montage van dubbel sets € 15,00 extra
4. Cilinders worden voorzien van DCE/SSI label

VULLEN MET NITROX TOT O2 < 36%

1. Cilinder dient jaarlijks visueel geïnspecteerd te zijn door DCE
2. Afsluiter dient per cilinderkeuring gereinigd te zijn door DCE
3. Uitsluitend door DCE gecontroleerde en van DCE/SSI label voorziene cilinders worden gevuld.
4. Kosten jaarlijkse visuele inspectie bedragen slechts € 5,00 exclusief vulling per cilinder
5. Demontage / montage van dubbelsets € 15,00 extra

VULLEN MIDDELS PARTIAL BLENDING (O2 > 36%)

1. Cilinder dient jaarlijks zuurstof schoon gemaakt te worden via DCE
2. Afsluiter dient jaarlijks zuurstof schoon gemaakt te worden door DCE
3. Uitsluitend door DCE gecontroleerde en van merkteken voorziene cilinders worden gevuld.
4. Kosten O2 schoonmaken per afsluiter € 15,00
5. Demontage / montage van dubbelsets € 15,00 extra
6. Verklaring O2 schoon dient vooraf te worden ingevuld

Wat krijgt U hiervoor terug ?
De goedkoopste Lucht en Nitrox vullingen uit de omgeving