SERVICE VOORWAARDEN

  • Duikcentrum Eindhoven tracht uw service/onderhoud opdracht binnen 10 werkdagen te realiseren.
  • Bij opsturen service: Zodra uw service gereed is ontvangt U per e-mail een factuur. Deze dient u dan vooraf over te maken op nummer NL23 INGB 0004 5275 66 t.n.v. Duikcentrum Eindhoven onder vermelding van het factuurnummer dat u van ons krijgt. Na ontvangst van het bedrag wordt uw reparatie direct verstuurd naar het door u opgegeven adres..
  • Bij ophalen in de winkel van uw serviceopdracht dient u de factuur daar te betalen voor de verrichte werkzaamheden.
  • U hebt 3 maanden garantie op de uitgevoerde werkzaamheden. Wij adviseren echter eerst Uw ademautomaat te testen alvorens deze definitief te gebruiken. Duikcentrum Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een uitgevoerde serviceopdracht.
  • Duikcentrum Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade aan opgestuurde items door de vervoerder.
  • Duikcentrum Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade aan de items tijdens de reparatie door extreme vervuiling, ouderdom of andere omstandigheden. Schade hierdoor of vervanging van items hierdoor zijn voor rekening van de opdrachtgever. Duikcentrum Eindhoven gaat uiterst zorgvuldig om met uw eigendommen en zal nooit opzettelijk schade aan uw eigendommen brengen.
  • Servicekosten zijn altijd exclusief te vervangen onderdelen tenzij anders aangegeven.
  • Indien Duikcentrum Eindhoven beoordeelt dat de reparatie van uw serviceopdracht niet meer in uw voordeel is zullen wij u altijd een alternatief bieden. U kunt hier dan vrijblijvend op reageren.
  • Indien 6 maanden na de melding dat uw serviceopdracht gereed is nog geen betaling ontvangen is vervalt de serviceopdracht met de bijbehorende artikelen aan Duikcentrum Eindhoven.
  • Voor alle prijzen op service en onderhoud geldt: Duikcentrum Eindhoven tracht een zo nauwkeurig mogelijke prijsopgave te doen. Soms dienen we artikelen naar de importeur, fabrikant of een extern servicebedrijf te zenden voor onderzoek. Daar zijn meestal onderzoek- en verzendkosten aan verbonden die per leverancier kunnen verschillen. Deze kosten worden U in rekening gebracht ook al wordt het artikel niet gerepareerd of niet gerepareerd kan worden. Wij informeren u vooraf zo goed mogelijk over deze kosten.Voor onze algemene voorwaarden KLIK HIER: