Locatie:Polredijk 11, 4354 SG Vrouwenpolder, Nederland

PolredijkPolredijk
Polredijk, Vrouwenpolder

Niveau:                                      -/-
Diepte:                                       20 m
Afstand tot het water:          350 m
Afstand vanaf Eindhoven   155 km

Om bij de duikstek Polredijk te komen dienen enkele honderden meters lopend te worden afgelegd naar het einde van de dijk.
Pal voor de punt van de dijk bevinden zich een rode (VM88) en groene boei die de vaargeul markeren.
Houd hier in elk geval genoeg afstand van.

Bij Polredijk kun je direct rechts op de kop gemakkelijk te water worden gegaan.
Met een boog kan vervolgens om de fuiken en netten worden gezwommen die meestal aan de linkerkant staan opgesteld.
Vervolgens kan evenwijdig aan de dijk (richting Vrouwenpolder) gedoken worden waar een diepte
kan worden bereikt van zeker 20 meter en mogelijk nog dieper. Dit hebben we niet uitgeprobeerd omdat we al lang genoeg over het zand hadden gezwommen. En per slot van rekening zand is zand.
Het mooiste onderwaterleven is daar in ieder geval zeker niet te vinden, deze bevindt zich namelijk in de eerste  10 meter.

Begin 2014 heeft de  duikplaats Polredijk een grote verbetering ondergaan.
Er is nu parkeerruimte voor ca 10 auto's, een toegangshek tot de dijk en een veilige trap met leuning die je naar het water geleid.

Op de gehele stek vind je op de zachte ondergrond van zand vele grote stenen met daarop mosselen en oesters. Hierop groeien veel zakpijpen. Daartussen zijn relatief veel verschillende dieren te vinden zoals garnalen, grondels, botervisjes, zeenaalden, paling, zeedonderpadden en platvis.
Ook kreeften kom je hier heel vaak tegen.

Bij Polredijk kunnen aan beide zijden van de toegang tot het water  vistuigen van beroepsvissers staan.
Laat dit met rust.
Kom langs de bodem naar de oppervlakte in verband met scheepvaart in de betonde vaargeul.
Hou rekening met recreatievaart, ook buiten de betonde vaarweg!
Omdat er toch nog relatief weinig tot geen parkeerruimte is wordt er gecontroleerd op verkeerd parkeren bij deze duikplaats.