Locatie:Keihoogteweg 6, 4491 PT Wissenkerke, Nederland

OostnolOostnol
Keihoogteweg. Wissenkerken

Niveau:                                     ++
Diepte                                      45 m
Afstand tot het water         100 m
Afstand vanaf Eindhoven  150 km

De duikplaats Oostnol ligt in een prachtig natuurgebied waar veel vogels voorkomen.
Naast een geschikte geschikt voor het duiken is de Oostnol een goede uitgangsplaats voor wandelingen en fietstochten. Voor wat duikplaats betreft is de Oostnol een duikplaats die alleen geschikt is voor zeer ervaren stroomduikers.

Vanaf de parkeerplaats loop je rechtdoor naar de uitstekende landpunt, de Oostnol,  aan de rechterkant. Op de kop hiervan kun je te water. De bodem loopt hier direct steil af naar grote diepte. Het grootste deel van de bodem is bedekt met stenen die voor een bijzonder onderwaterlandschap zorgen.

Anjelieren, baksteenanemonen en tobularia groeien op de stenen.
Grote noordzeekrabben en scholen kabeljauw achtigen worden hier regelmatig gezien.
Brokkelsterren vind je in grote aantallen op de oesterbanken tussen de stenen.

Duiken kan hier alleen met laag water en rustig, windstil weer. Ook kan het zicht beperkt zijn.
Houd vanwege de nabijheid van de stormvloedkering en de korte kentering rekening met een maximum duiktijd van 40 minuten. Hoewel het mogelijk is hier diepe duiken te maken wordt dit afgeraden.
Hoe dieper je komt, hoe meer je in de stroomgeul komt en hoe sterker de stroming wordt.

Er kan hier alleen met laag water gedoken worden.
Deze plek is alleen geschikt voor ervaren duikers met voldoende ervaring in sterk stromend water.