Locatie:Veerweg 77, 4471 NB Wolphaartsdijk, Nederland

GeersdijkGeersdijk
Wolphaartsdijkse Veer, Wolphaartsdijk

Niveau:                                     -/-
Diepte:                                     18 m
Afstand tot het water:           30 m
Afstand vanaf Eindhoven   153 km

De duikplaats Geersdijk ligt op een mooie plaats aan de noordzijde van het Veerse Meer,
naast de haven van Geersdijk. Op Geersdijk is het zelden of nooit echt druk, een heel kalme plaats dus, perfect om je eerste Zeeland ervaring op te doen.

De instap bij Geersdijk is erg eenvoudig, je kunt te water via het strandje aan de westzijde van de haven.
Tot ongeveer 5 meter diepte vind je stenen en blokken basalt, rijkelijk begroeid met onderwaterleven.
Als je dieper gaat, kom je op een zandbodem terecht.

Op de stenen en Basalt blokken vind je Japanse oesters een goede ondergrond en zijn mooi begroeid met vooral kolonievormende, zakpijpen en sponzen in verschillende, opvallende kleuren.
Tussen de stenen is regelmatig kreeft, en soms ook paling te vinden. Op de zandbodem vind je tussen de weduweroosjes en slibanemonen, schelpkokerwormen, platvissen en ander bodemleven.
Ook standkrabben en garnalen zijn hier in overvloed te vinden.

Zorg er voor dat je niet in de buurt van de haven komt, want dit is gevaarlijk en verboden duik gebied.
Zeker in het zomerseizoen is de vaargeul hier druk bevaren.
Duik altijd via de bodem terug naar de kant om daar vanaf geringe diepte op te stijgen.

Het is verboden in het havengebied en de vaargeul te duiken, de Zeeuwse politie controleert hier fel op.
Vaak op slinkse wijze door in burger te vragen hoe je duik was en hoe diep je bent geweest.Geef een diepte op van niet meer dan 6 meter, ben je altijd uit de vaargeul gebleven.

Het is verboden in het havengebied en de vaargeul te duiken, de Zeeuwse politie controleert hier fel op.
Vaak op slinkse wijze door in burger te vragen hoe je duik was en hoe diep je bent geweest.Geef een diepte op van niet meer dan 6 meter, ben je altijd uit de vaargeul gebleven.