26-09-21 09:00 - 12:00
Engeler Visserspad, 's-Hertogenbosch, Nederland
Address: Engeler Visserspad, 's-Hertogenbosch, Nederland

Engeler meerEngeler meer,
Engeler Visserspad, Engelen (Den Bosch)

Niveau:                                      -/-
Diepte                                     28 m
Afstand tot het water           50 m
Afstand vanaf Eindhoven   40 km

Het Engeler meer is waarschijnlijk een overblijfsel van een stuk oude stroomgeul van de Maas van vóór de 13e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog is dit meer veelvuldig gebruikt voor de zandwinning.
Aan de zwembad zijde van het Engeler meer zijn ruime parkeermogelijkheden enkele meters van het water, wel dient er rekening gehouden te worden met het vaarschooltje (bij de containers) aan de rechterkant.

Het Engeler meer heeft een hard lemen bodem met daar bovenop een laagje sediment.
Bij de eerste 10 meter van de kant is het water 2 tot 8 meter diep met redelijk wat begroeiing waartussen je veel leven kunt ontdekken.
Het is geen zeldzaamheid dat je snoek, snoekbaars, baars, voorn, karper en paling enz. te zien krijgt.
Daarna loopt de zanderige boden langzaam af naar ca 25 meter diepte, meestal erg donker en er is weinig te zien.

Een ander ingang is:
De Haverleij (links het zandpad in)
Engelen

Vanaf de parkeerplaats moet je voorbij de slagboom recht vooruit lopen om bij het Engelermeer te komen.
Tussen het riet is een klein doorgang gemaakt die het te water gaan mogelijk maakt.
Er liggen betonnen platen half in het water die het te water gaan vergemakkelijken.
Onthoud de positie van deze plek goed, aangezien het erg lastig terug te vinden is aan het einde van de duik.

Ook hier heeft het Engeler meer een hard lemen bodem met daar bovenop een laagje sediment.
Bij de eerste 50 meter van de kant is het water 2 tot 4 meter diep met heel veel wier.
Hierna volgt een steile wand van ca 4 tot 6 meter naar beneden, die je naar rechts kunt volgen.
Deze wand loopt af in twee trappen tot een diepte van ongeveer 15 meter. Houd zeker rekening met losliggende blokken leem!
Vervolgens maakt de wand een knik terug naar de kant en houdt op een gegeven moment op.
Daarna rechts aanhouden naar de kleine ingang waar je te water bent gegaan.
De begroeiing bestaat hier uit riet en waterpest.

Het diepste punt van het Engeler meer dat we gemeten hebben is ca 34 meter, dit is echter alleen te doen met een boot en je dient dan ook nog de locatie te weten, wij zijn het toevallig tegengekomen.